Als je HIV of aids hebt, dan heb je soms recht op financiële of materiële steun. Je moet aantonen dat je in een situatie van medische overmacht verkeert. Je verblijfsstatus bepaalt hoe je medische behandeling betaald wordt.

Je komt soms in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter). Je moet aantonen dat je door je ziekte onmogelijk naar je herkomstland of land van verblijf kan terugkeren. 

OCMW-steun?

Als je geen wettig verblijf hebt, dan heb je recht op OCMW-steun bij medische overmacht. Je moet in een situatie van medische overmacht verkeren. En je moet behoeftig zijn.

Je moet de steun meestal afdwingen via de arbeidsrechtbank. 

Materiële opvang?

Soms geniet je materiële opvang. En je kan verlengde materiële opvang vragen als je in een situatie van medische overmacht verkeert.

Toegang tot gezondheidszorg?

De toegang tot gezondheidszorg is afhankelijk van je verblijfsrecht of de stand van de procedure om een verblijfsrecht te krijgen.

Lees meer over de medische kosten per verblijfssituatie

Hiv-test in België

Verblijf je in een precaire situatie? Heb je een onwettig verblijf? Ben je dakloos of heb je geen sociale dekking? Dan kan je bij de volgende organisaties terecht voor een anonieme hiv-test:

Dit kan ook wanneer je afkomstig bent van een land waar hiv veel voorkomt. Of als je een verhoogd risico loopt.

Hiv-test om naar België te komen?

Er bestaan geen richtlijnen die stellen dat derdelanders getest moeten worden op hiv of aids om België binnen te mogen. Er is wereldwijde consensus binnen de medische wereld dat het niet zinvol is en ethische problemen stelt om immigranten te testen op hiv.

Verblijfsrecht?

Als je hiv of aids hebt, kom je soms in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter). Je moet aantonen dat je door je ziekte onmogelijk naar je herkomstland of land van verblijf kan terugkeren. Een belangrijk criterium is de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de vereiste behandeling of medicatie in je herkomstland of land waar je wettig kan verblijven (bijv. een Dublinland). Daarvoor heb je medische herkomstlandeninformatie nodig. In een medische regularisatie (9ter) speelt het standaard medisch attest 9ter een belangrijke rol.

Extra informatie