Als je kanker hebt, kom je soms in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter). Je moet aantonen dat je door je ziekte onmogelijk naar je herkomstland of land van verblijf kan terugkeren. Als je in zo’n medische overmachtssituatie verkeert, kan je soms recht op financiële of materiële steun bekomen. Je verblijfsstatus bepaalt mee hoe je medische behandeling betaald wordt.

Opvang en steun?

Als je geen wettig verblijf hebt, en in een situatie van ‘medische overmacht’ verkeert, dan kan je OCMW-steun bekomen als je behoeftig bent. Dit moet meestal afgedwongen worden via de arbeidsrechtbank.
Soms geniet je van materiële opvang en kan je een verlenging van je opvang vragen omwille van je ziekte.

>> Lees meer over het recht op financiële steun of verlengde materiële opvang bij medische overmacht

Toegang tot gezondheidszorg

De toegang tot gezondheidzorg is afhankelijk van je verblijfsrecht of de stand van de procedure om een verblijfsrecht te krijgen.

>> Lees hoe je medische kosten worden betaald afhankelijk van je verblijfsstatuut

Tegemoetkoming in de medische kosten bij kanker

Er bestaan tal van tegemoetkomingen voor mensen met kanker:

  • Het ziekenfonds
  • OCMW
  • Hulp voor mindervaliden
  • Forfaits en speciale fondsen
  • Kosten in verband met kanker
  • Regionale of privé-tussenkomsten

Heb je het financieel moeilijk? En kan je niet of onvoldoende terecht bij deze tussenkomsten? Dan kan de Stichting tegen Kanker je misschien financieel tegemoet komen in je medische kosten. Hun tussenkomst wordt bepaald op basis van criteria waarbij de Stichting rekening houdt met de inkomsten en uitgaven van het gezin.
Daarnaast moet je aan de volgende (verblijfs-)voorwaarden voldoen:

  • ingeschreven zijn in het vreemdelingen- of bevolkingsregister
  • een kankerbehandeling hebben in België
  • in orde zijn met de verplichte ziekteverzekering bij een Belgische mutualiteit. Wie in België verzekerd is op basis van een internationale overeenkomst (code gerechtigde 180/180 of 181/181) valt hier niet onder.

>> Lees meer over de privé- en officiële instanties die een tegemoetkoming voorzien

>> Lees meer over de tegemoetkoming van de Stichting tegen Kanker

Oproepingsbrief preventief borstonderzoek geldt als attest dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Als je hier onwettig verblijf kan je ook een oproepingsbrief "Laat naar je borsten kijken" krijgen. Je komt ook in aanmerking voor zo'n preventief onderzoek naar borstkanker. De oproepingsbrief wordt aanvaard voor een OCMW-tussenkomst voor dringende medische hulp. De POD Maatschappelijke Integratie vereist in dit geval geen extra doktersattest.

In het kader van het preventief onderzoek naar borstkanker verstuurt de Vlaamse Overheid een brief naar de vrouwen vanaf de leeftijd van 50 tot en met 69 jaar met daarin de uitnodiging om de borsten te laten screenen. Deze brief wordt verzonden naar iedereen die een rijksregisternummer heeft. Soms heb je ondanks je onwettig verblijf zo’n nummer. Vandaar dat je in aanmerking komt voor dit borstonderzoek.

Als je (nog) een geldige ziekteverzekering hebben, moet je je SIS-kaart meebrengen en betaalt het ziekenfonds dit onderzoek terug. 

Als je geen ziekteverzekering hebt en je kan de kost van het onderzoek niet zelf betalen, dan kan je een OCMW-tussenkomst vragen. Je moet je oproepingsbrief "Laat naar je borsten kijken" afgeven aan het OCMW. Zij houden de oproepingsbrief bij in je sociaal dossier. Je oproepingsbrief geldt als attest van ‘dringende medische hulp’. Bij uitzondering is het niet nodig dat er nog een doktersattest van "dringende medische hulp" wordt toegevoegd.

Verblijfsrecht?

Als je kanker hebt, kom je soms in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter). Je moet aantonen dat je door je ziekte onmogelijk naar je herkomstland of land van verblijf kan terugkeren. Een belangrijk criterium is de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de vereiste behandeling of medicatie in je herkomstland of land waar je wettig kan verblijven (bijv. een Dublinland).

>> Bekijk de medische informatie van uw herkomstland

>> Print het medisch attest dat uw arts moet invullen

Extra informatie