Voor orgaandonatie en -transplantatie werkt België samen met een aantal andere Europese landen. Eurotransplant, een in Nederland gevestigde niet-gouvernementele organisatie, coördineert deze samenwerking.

Je vindt Belgische transplantatiecentra verbonden aan Eurotransplant in Aalst, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Luik. Ze hebben elk een eigen specialisatie. 

Kandidaat-ontvangers van orgaantransplantatie

Wil je in een Belgisch transplantatiecentrum als kandidaat-ontvanger op de wachtlijst voor orgaantransplantatie staan? Dan moet je aan één van de volgende voorwaarden uit artikel 13ter van de Orgaantransplantatiewet voldoen:

  • de Belgische nationaliteit hebben
  • in het bevolkingsregister ingeschreven zijn
  • minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn
  • de nationaliteit hebben van een land dat lid is van Eurotransplant. Dat zijn naast België, Duitsland, Kroatië, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk en Slovenië.
  • minstens 6 maanden gedomicilieerd zijn in een ander land dat lid is van Eurotransplant

Orgaandonatie

Bij leven

Voor orgaandonatie bij leven geldt geen nationaliteits- of verblijfsvoorwaarde.

Na overlijden

Voor orgaandonatie na overlijden stelt artikel 10 van de Orgaantransplantatiewet wel een verblijfsvoorwaarde.

België kent een opt-out systeem voor donatie na overlijden. Dat betekent dat iedereen donor is, tenzij je er zelf voor kiest om dat niet te zijn. Tenzij je je met een schriftelijke verklaring tegen het donorschap hebt verzet, zal iedereen die bij overlijden aan één van de volgende voorwaarden voldoet dus donor zijn:

  • Je bent in het bevolkingsregister ingeschreven.
  • Je bent meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven.

 

Extra informatie