Als je in België onwettig verblijft, dan heb je recht op dringende medische hulp. Je moet behoeftig zijn.

Het OCMW betaalt de medische kosten voor dringende medische hulp buiten de ziekenhuiscontext. Het OCMW vordert die kosten terug van de POD MI. Binnen een ziekenhuiscontext betaalt de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) de kosten rechtstreeks naar de zorgverstrekker. 

Extra informatie