Als je in België een onwettig verblijf hebt, dan heb je recht op dringende medische hulp. Je moet behoeftig zijn.

Het OCMW betaalt de medische kosten voor dringende medische hulp. Het OCMW vordert die kosten terug van de POD MI.

Extra informatie