Als je niet in staat bent om een menswaardig leven te leiden, dan heb je recht op maatschappelijke dienstverlening. Maatschappelijke dienstverlening bestaat meestal uit financiële steun, of OCMW-tewerkstelling. In sommige gevallen is maatschappelijke dienstverlening beperkt tot dringende medische hulp.

  • Heb jij recht op maatschappelijke dienstverlening?

    Om aanspraak te kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Wat houdt maatschappelijke dienstverlening in?

    Als het OCMW heeft vastgesteld dat je niet in staat bent een menswaardig leven te leiden, bepaalt het OCMW welke de meest passende dienstverlening is voor jou.

  • Hoe lang heb jij recht op maatschappelijke dienstverlening?

    Vreemdelingen die wettig in België verblijven en niet in staat zijn menswaardig te leven, kunnen aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening vanwege het OCMW. Voor Unieburgers en hun familieleden en voor familieleden van Belgen geldt een tijdelijke uitsluiting. In bepaalde gevallen kan een beroep op maatschappelijke dienstverlening leiden tot verlies van het verblijfsrecht.