Maatschappelijke integratie kan bestaan uit leefloon, een OCMW-tewerkstelling of een combinatie van deze twee.

Je hebt recht op maatschappelijke integratie als je onvoldoende inkomsten hebt voor een menswaardig leven en als je voldoet aan de voorwaarden van de Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (Leefloonwet).

Extra informatie