Het OCMW van de gewone verblijfplaats is meestal bevoegd om steun te verlenen en de aard of de omvang van de steun te bepalen. Soms wordt daarvan afgeweken en is een ander OCMW bevoegd.

Extra informatie