Vanaf 1 januari 2019 wordt de bevoegdheid inzake gezinsbijslag geregionaliseerd. Dit betekent dat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap een onderscheiden gezinsbijslagregeling hebben. De woonplaats van het rechtgevend kind bepaalt onder welk systeem het kind valt.

De nieuwe gezinsbijslagregeling in Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap treedt op 1 januari 2019 in werking. In Brussel geldt de - gewone en gewaarborgde - federale gezinsbijslag nog tot 1 januari 2020. Pas dan oefent Brussel haar eigen bevoegdheid inzake gezinsbijslag uit.

Extra informatie