Vanaf 1 januari 2019 wordt de bevoegdheid inzake gezinsbijslag geregionaliseerd. Dit betekent dat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap een onderscheiden gezinsbijslagregeling hebben. De woonplaats van het rechtgevend kind bepaalt onder welk systeem het kind valt.

De nieuwe gezinsbijslagregeling in Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap treedt op 1 januari 2019 in werking. In Brussel geldt de - gewone en gewaarborgde - federale gezinsbijslag nog tot 1 januari 2020. Pas dan oefent Brussel haar eigen bevoegdheid inzake gezinsbijslag uit.

  • Het rechtgevend kind woont in Vlaanderen

    Kinderen die in Vlaanderen wonen en voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op het Groeipakket. Daarnaast kunnen kinderen die in Vlaanderen onderwijs volgen of naar kinderopvang gaan, recht hebben op bepaalde toeslagen in het kader van het Groeipakket. 

  • Het rechtgevend kind woont in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

    In Brussel geldt de - gewone en gewaarborgde - federale gezinsbijslag nog tot 1 januari 2020 pas dan oefent Brussel haar eigen bevoegdheid inzake gezinsbijslag uit.

Extra informatie