Als vreemdeling met een handicap kan je recht hebben op een uitkering of een tegemoetkoming.

Extra informatie