Het verblijfsdocument dat je hebt, bepaalt welk verblijfsstatuut je hebt. Hoe zien die verblijfsdocumenten eruit? Wie krijgt ze? En hoe lang zijn ze geldig? Het antwoord op die vragen vind je hieronder.

Opgelet: sinds 11 oktober 2021 worden bepaalde elektronische verblijfskaarten en papieren verblijfsdocumenten aangepast. De lay-out en het opschrift wijzigt. De huidige verblijfsdocumenten en kaarten blijven geldig tot hun vervaldatum (met uitzondering van de F en F+ kaarten die na 3 augustus 2026 vervallen). Het is mogelijk om vooraf op eigen kosten een 'nieuwe' verblijfskaart te vragen. Deze webpagina wordt aangepast, in afwachting daarvan vindt u alle info terug in het nieuwsbericht hierover. 

 • Elektronische vreemdelingenkaarten

  Opgelet: sinds 11 oktober 2021 worden bepaalde elektronische verblijfskaarten en papieren verblijfsdocumenten aangepast. De lay-out en het opschrift wijzigt.

 • Attest van immatriculatie

  Verblijfsdocument voor derdelanders in procedure

 • Bijlage 3

  Aankomstverklaring voor derdelanders in kort verblijf

 • Bijlage 3ter

  Melding van aanwezigheid voor kort verblijf van Unieburgers, hun familieleden en van de familieleden van een Belg

 • Bijlage 13

  Bevel om het grondgebied te verlaten

 • Bijlage 13quinquies

  Bevel om het grondgebied te verlaten voor asielzoeker

 • Bijlage 15

  Attest dat voorlopig het verblijf dekt

 • Bijlage 19

  Aanvraag verklaring van inschrijving door Unieburger of van identiteitskaart voor vreemdelingen door Zwitserse onderdaan

 • Bijlage 19ter

  Aanvraag gezinshereniging met Unieburger of Belg door derdelander

 • Bijlage 35

  Bijzonder verblijfsdocument hangend beroep RvV

 • Overige bijlagen bij het Verblijfsbesluit

  Lees hieronder meer over andere bijlagen bij het Verblijfsbesluit.

Extra informatie