Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 15

Wat is de naam van dit document?

 • Attest
 • Voorlopig verblijfsattest
 • Bijlage 15

Wie krijgt een bijlage 15?

Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf van de vreemdeling.

Het wordt afgeleverd voor:

 • Aanvraag tot vestiging of tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene (artikel 30)
 • Aanvraag voor vernieuwing van de verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (artikel 33-101)
 • Terugkeer na ongewilde langdurige afwezigheid (artikel 40)
 • Aanvraag voor een duurzaam verblijf (artikel 56)
 • Aanvraag voor een zoekjaar (artikel 104/5)
 • Grensarbeid (artikel 109)
 • Aanmelding procedure slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel (art. 110bis)
 • Wachten op de afgifte van een verblijfsdocument (artikel 119)

Aanvraag tot vestiging of tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene (artikel 30)

 • Als derdelander heb je normaal gezien al een elektronische vreemdelingenkaart als je een aanvraag tot vestiging of een aanvraag tot het verkrijgen van het statuut van langdurig ingezetene indient. Je krijgt de bijlage 15 als die kaart vervalt terwijl er nog geen antwoord is op die nieuwe aanvraag. De bijlage 15 is dan 5 maanden geldig. De termijn kan verlengd worden tot de effectieve afgifte van de elektronische K kaart of de elektronische L kaart.
 • Je bent al ingeschreven in het vreemdelingenregister. Als de vestiging wordt goedgekeurd, dan word je ingeschreven in het bevolkingsregister.

Aanvraag voor vernieuwing van de verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (artikel 33-101)

 • Als je tussen de 40ste en de 30ste dag vóór de vervaldatum van je verblijfs-, vestigingsvergunning of van je EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene de vernieuwing ervan aanvraagt, en als geen beslissing over die aanvraag kan genomen worden vóór het verstrijken van de verblijfsvergunning, dan krijg je een bijlage 15.
 • Het attest is 45 dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode worden verlengd.

Terugkeer na ongewilde langdurige afwezigheid (artikel 40)

 • Als je aan de gemeente gemeld had dat je minder dan 1 jaar afwezig zou zijn, maar wegens overmacht toch langer dan voorzien afwezig bent geweest, dan kan je vragen om terug in je oude verblijfstoestand geplaatst te worden. In afwachting van een beslissing ontvang je een bijlage 15.
 • De bijlage 15 is 3 maanden geldig.
 • Je staat niet meer ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Aanvraag voor een duurzaam verblijf (artikel 56) 

 • Een familielid van een Unieburger of van een Belg wiens F kaart verstrijkt tijdens de behandeling ten gronde van zijn aanvraag om een duurzaam verblijf, krijgt een bijlage 15 met een geldigheidstermijn die gelijk is aan de resterende proceduretermijn.
 • Deze bijlage 15 kan na positieve beslissing van de DVZ verlengd worden tot de afgifte van de F+ kaart.

Zoekjaar (artikel 104/5)

 • Een derdelander die een verblijf bekwam met het oog op studie aan een erkende instelling voor hoger onderwijs in België, kan na het afstuderen een verblijfsrecht van maximaal 12 maanden aanvragen om werk te zoeken of een onderneming op te richten. Als de aanvraag voor een zoekjaar tijdig en volledig is ingediend en je verblijf als student vervalt tijdens de behandeling ervan, levert de gemeente een bijlage 15 af.  

Grensarbeid (artikel 109)

 • Als grensarbeider die woont in een aangrenzend land (Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Groot-Brittannië) krijg je van de gemeente van tewerkstelling een bijlage 15. De bijlage 15 dekt je verblijf in België voor de duur van je tewerkstelling als grensarbeider.
 • Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Aanmelding procedure slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel (art. 110bis)

 • Wanneer je je als slachtoffer aanmeldt bij een gespecialiseerd onthaalcentrum, dan vraagt het centrum een bijlage 15 aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De geldigheidsduur vermeldt 45 dagen.
 • Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister

Wachten op de afgifte van een verblijfsdocument (artikel 119)

 • Als je een verblijfsrecht hebt van meer dan drie maanden maar de gemeente kan je niet onmiddellijk de verblijfs- of vestigingsvergunning of om het even welk ander verblijfsdocument afgeven waarop je recht hebt, krijg je in afwachting een bijlage 15. De gemeente kan je zowel een bijlage 15 afleveren als er al een woonstcontrole plaatsvond als wanneer je nog wacht op woonstcontrole.
 • De geldigheidsduur ervan mag de duur van 45 dagen niet overschrijden.
 • Je bent al ingeschreven in het vreemdelingenregister of je zal na woonstcontrole ingeschreven worden in het vreemdelingenregister. 
Extra informatie