Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 15

Wat is de naam van dit document?

 • Attest
 • Voorlopig verblijfsattest
 • Bijlage 15

Wie krijgt een bijlage 15?

Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf van de vreemdeling.

Het wordt afgeleverd voor:

 • Aanvraag tot vestiging of tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene (artikel 30 Verblijfsbesluit)
 • Aanvraag voor vernieuwing van de verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (artikel 33 of 103 Verblijfsbesluit)
 • Terugkeer na ongewilde langdurige afwezigheid (artikel 40 Verblijfsbesluit of artikel 8 KB 22 juli 2008)
 • Aanvraag voor een duurzaam verblijf (artikel 56 Verblijfsbesluit)
 • Aanvraag voor een zoekjaar na voltooiing studie (artikel 104/5 Verblijfsbesluit)
 • Aanvraag voor een zoekjaar na voltooiing onderzoek (artikel 105/91, eerste lid Verblijfsbesluit)
 • Grensarbeid (artikel 109 Verblijfsbesluit)
 • Aanmelding procedure slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel (artikel 110bis Verblijfsbesluit)
 • Aanvraag tot inschrijving of wachten op de afgifte van een verblijfsdocument, verblijfsvergunning of vestigingsvergunning of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (artikel 119 Verblijfsbesluit)

Aanvraag tot vestiging of tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene (artikel 30 Verblijfsbesluit)

 • Als derdelander heb je al een elektronische vreemdelingenkaart als je een aanvraag tot vestiging of een aanvraag tot het verkrijgen van het statuut van langdurig ingezetene indient. Je krijgt de bijlage 15 als je kaart vervalt terwijl er nog geen antwoord is op de nieuwe aanvraag. De bijlage 15 is dan maximum 5 maanden geldig. De termijn kan verlengd worden tot de effectieve afgifte van de elektronische K kaart of de elektronische L kaart.
 • Je bent al ingeschreven in het vreemdelingenregister. Als de vestiging wordt goedgekeurd of de status van langdurig ingezetene wordt goedgekeurd, dan word je ingeschreven in het bevolkingsregister.

Aanvraag voor vernieuwing van de verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (artikel 33 of 103 Verblijfsbesluit)

 • Als je tussen de 40ste en de 30ste dag vóór de vervaldatum van je verblijfs-, vestigingsvergunning of van je EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene de vernieuwing ervan aanvraagt, en als geen beslissing over die aanvraag wordt genomen vóór het verstrijken van je verblijfsvergunning, dan krijg je een bijlage 15.
 • Het attest is 45 dagen geldig en kan tweemaal met dezelfde periode worden verlengd.

Terugkeer na ongewilde langdurige afwezigheid (artikel 40 Verblijfsbesluit of artikel 8 KB 22 juli 2008)

 • Als je aan de gemeente gemeld had dat je minder dan 1 jaar afwezig zou zijn, maar wegens overmacht toch langer dan voorzien afwezig bent geweest, dan kan je vragen om terug in je oude verblijfstoestand geplaatst te worden. In afwachting van een beslissing ontvang je een bijlage 15.
 • De bijlage 15 is 3 maanden geldig.
 • Je bent niet meer ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Aanvraag voor een duurzaam verblijf (artikel 56 Verblijfsbesluit) 

 • Een familielid van een Unieburger of van een Belg wiens F kaart verstrijkt tijdens de behandeling ten gronde van zijn aanvraag om een duurzaam verblijf, krijgt een bijlage 15 met een geldigheidstermijn die gelijk is aan de resterende proceduretermijn.
 • Deze bijlage 15 kan na positieve beslissing van de DVZ verlengd worden tot de afgifte van de F+ kaart.

Aanvraag voor een zoekjaar na voltooiing studie (artikel 104/5 Verblijfsbesluit)

 • Een derdelander die een verblijf bekwam met het oog op studie aan een erkende instelling voor hoger onderwijs in België, kan na het afstuderen een verblijfsrecht van maximaal 12 maanden aanvragen om werk te zoeken of een onderneming op te richten. Als de aanvraag voor een zoekjaar tijdig en volledig is ingediend en je verblijf als student vervalt tijdens de behandeling ervan, levert de gemeente een bijlage 15 af.  

Aanvraag voor een zoekjaar na voltooiing onderzoek (artikel 105/91, eerste lid Verblijfsbesluit)

 • Een derdelander die een verblijf bekwam als onderzoeker met een gastovereenkomst, kan na het voltooien van het onderzoek een verblijfsrecht van maximaal 12 maanden aanvragen om werk te zoeken of een onderneming op te richten. Als de aanvraag voor een zoekjaar tijdig en volledig is ingediend en je verblijf als onderzoeker vervalt tijdens de behandeling ervan, levert de gemeente een bijlage 15 af.

Grensarbeid (artikel 109 Verblijfsbesluit)

 • Als grensarbeider die woont in een aangrenzend land (Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Groot-Brittannië) krijg je van de gemeente van tewerkstelling een bijlage 15. De bijlage 15 dekt je verblijf in België voor de duur van je tewerkstelling als grensarbeider.
 • Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Aanmelding procedure slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel (art. 110bis Verblijfsbesluit)

 • Wanneer je je als slachtoffer aanmeldt bij een gespecialiseerd onthaalcentrum en je geen verblijfstitel hebt, dan vraagt het centrum een bijlage 15 aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De geldigheidsduur vermeldt 45 dagen.
 • Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister

Aanvraag tot inschrijving of wachten op de afgifte van een verblijfsdocument (artikel 119 Verblijfsbesluit)

 • Als je een aanvraag tot inschrijving hebt gedaan of als je een verblijfsrecht hebt van meer dan drie maanden maar de gemeente kan je niet onmiddellijk de verblijfs- of vestigingsvergunning of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene waarop je recht hebt afgeven, krijg je in afwachting een bijlage 15. De gemeente kan je zowel een bijlage 15 afleveren als er al een woonstcontrole plaatsvond als wanneer je nog wacht op woonstcontrole.
 • De geldigheid ervan mag de duur van 45 dagen niet overschrijden.
 • Je bent al ingeschreven in het vreemdelingenregister of je zal na woonstcontrole ingeschreven worden in het vreemdelingenregister. 
Extra informatie