Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 35

Wat is de naam van dit document?

  • Bijzonder verblijfsdocument
  • Bijlage 35

Wie krijgt een bijlage 35?

  • Je diende een schorsend beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Een schorsend beroep is mogelijk tegen sommige beslissingen tot weigering van een verblijfsaanvraag en tegen sommige beslissingen tot uitwijzing uit België.
  • Je kunt als Unieburger of als derdelander een bijlage 35 krijgen.

Wat is de geldigheidstermijn?

Het bijzonder verblijfsdocument is bij afgifte 3 maanden geldig. Daarna wordt de bijlage 35 maandelijks door de gemeente verlengd, zolang je beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen loopt.

In welk register word je ingeschreven?

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de datum van je verblijfsbeslissing. Voor verblijfsbeslissingen vanaf 6 september 2013 is er een nieuwe regeling.

Verblijfsbeslissing vóór 6 september 2013

Vóór 6 september 2013 werd je ingeschreven in één van de registers die deel uitmaken van het rijksregister. Zolang het schorsend beroep en de bijlage 35 na 6 september 2013 blijft verder lopen, blijf je ingeschreven in het register. Welk register precies, hangt af van de verblijfsprocedure waartegen je een schorsend beroep indiende:

  • Wachtregister: voor asielzoekers en afgewezen asielzoekers
  • Vreemdelingenregister: voor andere niet-duurzame verblijfsstatuten (zowel Unieburgers als derdelanders)
  • Bevolkingsregister: voor gevestigde derdelanders of duurzaam verblijvende Unieburgers

Verblijfsbeslissing vanaf 6 september 2013 

Voor verblijfsbeslissingen vanaf 6 september 2013 geldt een nieuwe richtlijn (Omzendbrief van de DVZ van 30 augustus 2013).

Als je een bijlage 35 hebt wegens een schorsend beroep tegen een verblijfsbeslissing vanaf 6 september 2013, dan word je uitgeschreven uit het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister. De DVZ meent dat je dan geen recht of machtiging tot verblijf meer zou hebben. Die interpretatie is voor discussie vatbaar.

Als je als asielzoeker een beroep indient bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen een negatieve beslissing van het CGVS, blijf je wel in het wachtregister ingeschreven. Er wordt sinds de wetswijziging die van kracht is sinds 22 maart 2018 geen gebruik meer gemaakt van een bijlage 35. De bijlage 35 afgeleverd voor 22 maart 2018 wordt wel nog verlengd tot het einde van de beroepsprocedure. DVZ heeft immers beslist dat de asielzoekers die nu nog in het bezit zijn van een bijlage 35 enkel een verlenging daarvan kunnen krijgen, en geen AI. Tijdens de beroepstermijn en tijdens het hangende beroep tegen beslissingen van het CGVS voor de RvV wordt je attest van immatriculatie nu verder verlengd.

Lees meer over de schrapping uit het rijksregister met bijlage 35, en over de rechten van personen met bijlage 35

Lees meer over de wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Extra informatie