Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 3ter

Wat is de naam van dit document?

  • Melding van aanwezigheid
  • Bijlage 3ter Verblijfsbesluit

Wie krijgt een bijlage 3ter?

  • Unieburgers die kort in België verblijven en hun familieleden.
  • Familieleden van Belgen die het recht hebben zich bij hen te voegen (artikel 43 Verblijfsbesluit).

Wat is de geldigheidstermijn?

De bijlage 3ter heeft geen geldigheidstermijn. Er staat wel een datum van binnenkomst op.  Vanaf die datum hebben Unieburgers, hun familieleden en familieleden van Belgen, een recht op verblijf van maximaal 3 maanden.

Kan ik de bijlage 3ter laten verlengen?

Neen, dat is niet mogelijk. 

In welk register word je ingeschreven?

Er is geen inschrijving in het rijksregister.

Extra informatie