Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

 • Identiteitskaart voor vreemdeling
 • C kaart
 • Bijlage 7

Wie krijgt deze kaart?

 • De onderdaan van een derde land met een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijf in België
  • die een regelmatig en ononderbroken verblijf van 5 jaar in het Rijk kan aantonen
  • die een aanvraag tot vestiging heeft ingediend
  • én wiens aanvraag is goedgekeurd
 • Het familielid van een gevestigde derdelander die na het voorwaardelijk verblijf in het bezit is van een B kaart en succesvol een aanvraag tot vestiging indient.
 • Tot 5 juni 2016 kregen de Zwitsers en hun familieleden die een verblijf van meer dan 3 maanden of die een duurzaam verblijf  toegekend kregen een C kaart (=oude regeling). Sinds 6 juni 2016 krijgen zij in die gevallen een E of F kaart of een E+ of F+kaart, net zoals de Unieburgers en hun familieleden. De C kaart die Zwitsers en hun familieleden in hun bezit hebben op 6 juni 2016 blijft geldig tot het einde van de geldigheidsduur van de kaart. 
 • Vanaf 11 oktober 2021 wordt de C kaart vervangen door de K kaart. Gevestigde vreemdelingen krijgen vanaf dan dus een K kaart in de plaats van een C kaart. 

Wat is de geldigheidstermijn?

 • De C kaart is 5 jaar geldig, maar wordt daarna vernieuwd zonder enige voorwaarde. De houder van deze kaart heeft immers een verblijf van onbeperkte duur.
 • Een C kaart met de bijzondere opmerking 'Duplicaat' kan een andere geldigheidstermijn bevatten. In dat geval gaat het om een vervanging na bijvoorbeeld verlies of diefstal.
 • Zwitsers die onder de oude regeling een C kaart hebben bekomen als werkzoekende, en hun familieleden hebben een C kaart die 2 jaar geldig is.  

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

tussen de 40ste en 30ste dag vóór de vervaldatum van de kaart. 

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

Zwitsers en hun familieleden die op basis van de oude regeling in het bezit zijn van een C kaart op 6 juni 2016 kunnen vóór het verstrijken van de C kaart de vervanging ervan aanvragen. Als de Zwitser of zijn familielid is ingeschreven in het vreemdelingenregister krijgt hij een E of F kaart. In geval van inschrijving in het bevolkingsregister krijgt de Zwitser of zijn familielid een E+ of F+ kaart. 

In welk register word je ingeschreven?

 • In het bevolkingsregister
 • Uitzondering: Zwitserse onderdanen en hun familieleden met een C kaart op basis van de oude regeling zijn in het vreemdelingenregister ingeschreven
Extra informatie