Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • Verklaring van inschrijving
  • E kaart
  • Bijlage 8

Wie krijgt deze kaart?

Unieburgers die voor een verblijf van meer dan drie maanden naar België komen.

Vanaf 10 mei 2021 wordt de E kaart vervangen door de EU kaart. Unieburgers die voor een verblijf van meer dan drie maanden naar België komen krijgen vanaf dan dus een EU kaart in de plaats van een E kaart.

Wat is de geldigheidstermijn?

De elektronische E kaart is maximum 5 jaar geldig. Wanneer je als Unieburger aangeeft korter dan 5 jaar in België te zullen blijven, wordt de geldigheidsduur van de E kaart beperkt tot de duur van je geplande verblijf.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

Het gemeentebestuur verlengt jouw E kaart voor een periode van 5 jaar, tenzij je intussen je verblijfsrecht verloren hebt of een aanvraag tot duurzaam verblijfsrecht hebt ingediend.

Vanaf 10 mei 2021 wordt de E kaart vervangen door de EU kaart. Het gemeentebestuur geeft bij het hernieuwen van de kaart een EU kaart af die geldig is voor een periode van 5 jaar, tenzij je intussen je verblijfsrecht verloren hebt of een aanvraag tot duurzaam verblijfsrecht hebt ingediend.

In welk register word je ingeschreven?

In het vreemdelingenregister.

Extra informatie