Hoe herken je dit document?

EU+ kaart (voorzijde)EU+ kaart (achterzijde)

Wat is de naam van dit document?

  • Document ter staving van duurzaam verblijf
  • Elektronische EU+ kaart (EU+. Duurzaam verblijf - Art 19 RL 2004/38/EG)
  • Bijlage 8bis

Wie krijgt deze kaart?

Unieburgers die de status van duurzaam verblijf hebben verworven.

Vóór 10 mei 2021 kregen deze Unieburgers een E+ kaart. Vanaf 10 mei 2021 wordt in plaats van de E+ kaart de EU+ kaart afgegeven.

Wat is de geldigheidstermijn?

De EU+ kaart heeft momenteel nog een geldigheidsduur van maximum 5 jaar. De geldigheidsduur van de EU+ kaart zal na de volledige inwerkingtreding van artikel 14 van het KB van 12 juni 2020, 10 jaar bedragen.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

Het gemeentebestuur verlengt je EU+ kaart voor een periode van 5 jaar, tenzij je intussen je duurzaam verblijfsrecht hebt verloren.

In welk register word je ingeschreven?

In het bevolkingsregister.

Extra informatie