Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
  • Kaarten afleverd sinds 11 oktober 2021: F. Familielid EU – art. 10 RL 2004/38/EG
  • Elektronische F kaart
  • Bijlage 9

Wie krijgt deze kaart?

Onderdanen van derde landen die in België verblijven op basis van een recht op gezinshereniging met een Belg of Unieburger, en wiens verblijfsaanvraag is goedgekeurd.

Wat is de geldigheidstermijn?

De F kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, tenzij de Unieburger of de Belg die het familielid vervoegt aangeeft voor een kortere periode in België te verblijven. Dan wordt de geldigheidsduur van de F kaart beperkt tot de duur van het voorgenomen verblijf van de Belg of Unieburger.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

  • Je moet voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de F kaart een duurzaam verblijf aanvragen. Als je duurzaam verblijf niet wordt toegekend, dan wordt je F kaart verlengd voor een periode van 5 jaar (of gelijk aan de verblijfstitel van de Unieburger die je vergezelt).
  • De lay-out en het opschrift van F kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021, is gewijzigd. De voorheen afgeleverde F kaarten blijven geldig tot hun vervaldatum of tot maximum 3 augustus 2026. Het is mogelijk op eigen kosten een 'nieuwe' F kaart aan te vragen. De kaarten met vervaldatum nà 3 augustus 2026 zullen op voorhand, maar niet onmiddellijk, vervangen moeten worden. Houders ervan zullen tijdig instructies krijgen. 
  • Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt over de vernieuwing van de kaart voor de vervaldatum, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Dat document dekt voorlopig het verblijf.
  • Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verbljifskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In welk register word je ingeschreven?

In het vreemdelingenregister.

Extra informatie