Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • Kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
  • Kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021: F+ Familielid EU – art. 20 RL 2004/38/EG
  • Elektronische F+ kaart
  • Bijlage 9bis Verblijfsbesluit

Wie krijgt deze kaart?

Onderdanen van derde landen die in België verblijven op basis van gezinshereniging met een Belg of Unieburger, en die een duurzaam verblijf hebben bekomen.

Wat is de geldigheidstermijn?

De F+ kaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021 zijn 5 jaar geldig. De F+ kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021 zijn 10 jaar geldig.

De lay-out en het opschrift van F+ kaarten afgeleverd sinds 11 oktober 2021, is gewijzigd. De voorheen afgeleverde F+ kaarten blijven geldig tot hun vervaldatum of tot maximum 3 augustus 2026. Het is mogelijk op eigen kosten een 'nieuwe' F+ kaart aan te vragen. De kaarten met vervaldatum nà 3 augustus 2026 zullen op voorhand, maar niet onmiddellijk, vervangen moeten worden. Houders ervan zullen tijdig instructies krijgen. 

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

De gemeente verlengt je F+ kaart voor een periode van 10 jaar, tenzij je je duurzaam verblijfsrecht verloren hebt.

In welk register word je ingeschreven?

In het bevolkingsregister.

Extra informatie