Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
  • Elektronische F+ kaart
  • Bijlage 9bis Verblijfsbesluit

Wie krijgt deze kaart?

Onderdanen van derde landen die in België verblijven op basis van gezinshereniging met een Belg of Unieburger, en die een duurzaam verblijf hebben bekomen.

Wat is de geldigheidstermijn?

De F+ kaart is 5 jaar geldig.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

De gemeente verlengt je F+ kaart voor een periode van 5 jaar, tenzij je je duurzaam verblijfsrecht verloren hebt.

In welk register word je ingeschreven?

In het bevolkingsregister.

Extra informatie