Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • Europese blauwe kaart
  • Elektronische H kaart
  • Bijlage 6bis Verblijfsbesluit

Wie krijgt deze kaart?

Hoogopgeleide werknemers uit derde landen, die met succes de verblijfsprocedure voor het bekomen van gecombineerde vergunning in het kader van een Europese blauwe kaart hebben doorlopen.

Hoe moet ik de kaart hernieuwen?

De hernieuwing verloopt via de hernieuwingsprocedure voor een gecombineerde vergunning.

In welk register word je ingeschreven?

In het vreemdelingenregister.

Extra informatie