Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • EU-langdurig ingezetene
  • L kaart

Wie krijgt deze kaart?

De onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene in België heeft verworven.

Voor 11 oktober 2021 kregen langdurig ingezeten derdelanders een D kaart. Sinds 11 oktober 2021 krijgen zij in plaats van een D kaart, een L kaart. De reeds afgegeven D kaarten blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur. Het is evenwel mogelijk om vooraf en op eigen kosten een ‘nieuwe’ elektronische verblijfskaart aan te vragen.

 

Wat is de geldigheidstermijn?

Deze elektronische kaart is 10 jaar geldig.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

Tussen de 40ste en 30ste dag vóór de vervaldatum van de kaart vraag je de vernieuwing van de kaart aan bij je gemeente.

Als je voordat je huidige verblijfskaart L vervalt, geen nieuwe verblijfskaart L gekregen hebt dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf. 

Ben je opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In welk register word je ingeschreven?

In het bevolkingsregister.

Extra informatie