Lees hieronder meer over andere bijlagen bij het Verblijfsbesluit. Deze lijst is niet volledig.

Bekijk het volledige overzicht van alle bijlagen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

 • Bijlage 3bis

  Verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf

 • Bijlage 8ter

  Voorlopig document ter staving van de inschrijving van Unieburgers met verblijf van meer dan drie maanden

 • Bijlage 8quater

  Voorlopig document ter staving van het duurzaam verblijf Unieburger

 • Bijlage 10

  Bijzonder doorlaatbewijs niet visumplichtige derdelanders

 • Bijlage 10bis

  Doorlaatbewijs asielzoeker in kader van Dublin beslissing

 • Bijlage 10quater

  Bijzonder doorlaatbewijs Unieburger

 • Bijlage 11

  Bevel tot terugdrijving

 • Bijlage 11bis

  Beslissing weigering binnenkomst asielzoeker wegens openbare orde tijdens procedure

 • Bijlage 11ter

  Beslissing weigering binnenkomst asielzoeker met terugdrijving

 • Bijlage 12

  Bevel om grondgebied te verlaten voor studenten en vreemdelingen zonder binnenkomstdocumenten

 • Bijlage 13bis

  Beslissing weigering verblijf asielzoeker wegens openbare orde en bevel om grondgebied te verlaten

 • Bijlage 14

  Weigering verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten

 • Bijlage 14ter

  Beslissing intrekking verblijf familielid van derdelander en bevel om grondgebied te verlaten

 • Bijlage 16

  Aanvraagformulier vestiging of status langdurig ingezetene

 • Bijlage 16bis

  Ontvangstbewijs aanvraag vestiging of statuut langdurig ingezetene

 • Bijlage 16ter

  Beslissing niet-inoverwegingname aanvraag vestiging of statuut langdurig ingezetene

 • Bijlage 17

  Verwerping aanvraag vestiging of status langdurig ingezetene

 • Bijlage 19quinquies

  Beslissing niet-inoverwegingname verklaring van inschrijving of verblijfsaanvraag Unieburger of famillid van Unieburger of Belg

 • Bijlage 20

  Beslissing weigering verklaring van inschrijving Unieburger of weigering verblijf familielid Unieburger of Belg

 • Bijlage 22

  Aanvraag duurzaam verblijf Unieburger - familielid van Unieburger of Belg

 • Bijlage 25

  Registratie asielaanvraag aan de grens

 • Bijlage 25quater

  Beslissing België niet verantwoordelijk voor behandeling asielverzoek (Dublin)

 • Bijlage 26

  Indiening verzoek om internationale bescherming

 • Bijlage 26quater

  Beslissing België niet verantwoordelijk voor behandeling asiel (Dublin)

 • Bijlage 26quinquies

  Indiening van het volgend verzoek om internationale bescherming

 • Bijlage 32

  Verbintenis tot tenlasteneming derdelands student of stagiair

 • Bijlage 37

  Attest van afneming verblijfsdocument

 • Bijlage 38

  Bevel tot terugbrenging van niet-begeleide minderjarige

 • Bijlage 39

  Vasthouding afgewezen asielzoeker

 • Bijlage 39bis

  Vasthouding tijdens asielprocedure

 • Bijlage 56

  Aanvraag van een verblijfskaart M als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord

 • Bijlage 57

  Aanvraag van een N kaart voor klein grensverkeer als grensarbeider die begunstigde van het terugtrekkingsakkoord is

Extra informatie