Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 12

Wat is de naam van dit document?

  • Bevel om het grondgebied te verlaten - Model A
  • Bijlage 12

Wie krijgt een bijlage 12?

  • Vreemdelingen die het land zijn binnengekomen zonder de nodige binnenkomstdocumenten.
  • Studenten (derdelanders) die niet tijdig bewijzen dat ze aan de voorwaarden voor het verblijf als student voldoen.

De bijlage 12 kan worden afgegeven op initiatief van de gemeente.

Wat is de geldigheidstermijn?

De beslissing houdt het bevel in om België binnen bepaalde periode (meestal 5 dagen) te verlaten. Als die periode verlopen is, kan de vreemdeling gedwongen worden uitgewezen. De periode van 5 dagen is uitzonderlijk verlengbaar.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Binnen de 30 dagen na de datum van de officiële mededeling van de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie