Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 14

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten
  • Bijlage 14

Wie krijgt een bijlage 14?

  • Een vreemdeling die vooraf aan de gemeente meldde dat hij minder dan een jaar het land zou verlaten, maar toch langer dan voorzien afwezig is geweest, maar wiens aanvraag tot terugkeer geweigerd wordt.
  • Een vreemdeling wiens aanvraag tot (tijdelijk) verblijf afgekeurd is.
  • Een vreemdeling die in België komt verblijven via gezinshereniging met een derdelander, maar wiens verblijfsaanvraag ten gronde geweigerd is.

Wat is de geldigheidstermijn?

  • De bijlage houdt een bevel in om België binnen een bepaalde periode te verlaten. De periode is uitzonderlijk verlengbaar. Als de periode is verlopen, dan kan je worden uitgewezen. Tenzij je intussen tijdig beroep hebt ingediend.
  • Bij de weigering van een gezinshereniging moet je minstens 30 dagen krijgen om het land te verlaten.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Wanneer het beroep gericht is tegen de weigering van de gezinshereniging of tegen de weigering van de Unieburger-student, dan schorst de indiening van het beroep de uitvoering van de beslissing. Je ontvangt dan gedurende de behandeling van het beroep een bijlage 35.

Extra informatie