Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 14ter

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten
  • Bijlage 14ter

Wie krijgt een bijlage 14ter?

  • Familielid van derdelander met onbeperkt verblijf aan wiens voorwaardelijk verblijf een einde wordt gesteld omdat hij:
    • niet meer voldoet aan de voorwaarden van zijn verblijf
    • geen gezinsleven meer onderhoudt met de derdelander
    • een huwelijk/samenlevingscontract heeft gesloten met een andere persoon
  • Familielid van derdelander aan wiens duurzaam verblijf een einde wordt gesteld omdat hij fraude pleegde bij zijn aanvraag gezinshereniging.

Meer weten over gezinshereniging van een familielid met een derdelander?

Wat is de geldigheidstermijn?

De bijlage 14ter houdt een bevel in om België binnen een bepaalde periode te verlaten. De periode kan uitzonderlijk verlengd worden. Als de periode is verlopen en als intussen niet tijdig beroep werd ingediend, kan je worden uitgewezen.

Als gezinshereniger moet je minstens 30 dagen de tijd krijgen om het land te verlaten.

In welk register word je ingeschreven?

In principe heb je op het moment van deze beslissing een tijdelijke toelating tot verblijf en ben je nog ingeschreven in het vreemdelingenregister. Als je tegen de weigeringsbeslissing een beroep instelt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dan blijf je gedurende dat beroep ingeschreven.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen de beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Door dit beroep in te dienen, schors je de uitvoering van de beslissing. Je ontvangt dan gedurende de behandeling van je beroep een bijlage 35.

Extra informatie