Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 20

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten
  • Bijlage 20

Wie krijgt een bijlage 20?

  • Unieburger (of Zwitser) die in België een verklaring van inschrijving vraagt, maar aan wie dat geweigerd wordt.
  • Familielid van een Unieburger (of Zwitser) of een Belg die een verblijfsaanvraag heeft ingediend in die hoedanigheid, en aan wie het verblijf geweigerd wordt.

Meer weten over gezinshereniging als familielid van een Unieburger? 

Meer weten over gezinshereniging als familielid van een Belg?

Wat is de geldigheidstermijn?

De weigeringsbelissing op zich vermeldt geen enkele termijn.

Als de weigeringsbeslissing een bevel bevat om het grondgebied te verlaten (BGV), wordt in een termijn van 30 dagen voorzien. Een BGV krijg je alleen als je geen schorsend beroep indiende binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing of nadat het beroep verworpen werd.

In welk register word je ingeschreven?

  • Wie een bijlage 20 krijgt, is op dat moment ingeschreven in het vreemdelingenregister, of, als er nog geen geslaagde woonstcontrole gebeurde, in het wachtregister.
  • Van zodra je een bijlage 20 krijgt, word je uit het rijksregister geschrapt. De schrapping blijft behouden ook al dien je een schorsend beroep in en krijg je een bijlage 35 

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen een bijlage 20 kan je binnen een termijn van 30 dagen een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dat beroep is van rechtswege schorsend.

Extra informatie