Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 22

Wat is de naam van dit document?

  • Aanvraag om duurzaam verblijf
  • Bijlage 22

Wie krijgt een bijlage 22?

Unieburgers, hun familieleden, en familieleden van een Belg met een voorwaardelijk verblijf, die een duurzaam verblijf aanvragen.

Meer weten over gezinshereniging als familielid van een Unieburger?

Meer weten over gezinshereniging als familielid van een Belg?

Wat is de geldigheidstermijn?

Het document bevat geen termijn, maar stelt wel de datum van aanvraag vast. Vanaf die datum loopt een termijn van 5 maanden waarin een beslissing moet volgen.

In welk register wordt je ingeschreven?

Als DVZ je duurzaam verblijfsrecht erkent, word je overgeschreven van het vreemdelingen- naar het bevolkingsregister.

Extra informatie