Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 26

Wat is de naam van dit document?

  • Attest
  • Bijlage 26

Wie krijgt een bijlage 26?

  • Een asielzoeker die een asielaanvraag doet bij Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.
  • Een asielzoeker met binnenkomstdocumenten die asielaanvraag doet bij Belgische grenspolitie.

Wat is de geldigheidstermijn?

Dit document registreert de asielaanvraag. Je kan je met dit document aanbieden bij de gemeente met het oog op de afgifte van attest van immatriculatie model A (oranje kaart). 

In welk register word je ingeschreven?

In het wachtregister.

Extra informatie