Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 26

Wat is de naam van dit document?

  • Bijlage 26

Wie krijgt een bijlage 26?

  • Een verzoeker om internationale bescherming wiens verzoek om internationale bescherming ingediend wordt door Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.
  • Een verzoeker om internationale bescherming met binnenkomstdocumenten die een verzoek om internationale bescherming doet bij Belgische grenspolitie.

Wat is de geldigheidstermijn?

Dit document bewijst het indienen van het verzoek om internationale bescherming. Je kan je met dit document aanbieden bij de gemeente met het oog op de afgifte van attest van immatriculatie model A (oranje kaart). 

In welk register word je ingeschreven?

In het wachtregister.

Extra informatie