Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 32

Wat is de naam van dit document?

  • Verbintenis tot tenlasteneming (student)
  • Bijlage 32

Wie krijgt een bijlage 32?

Onderdanen van derde landen die naar België wensen te komen om er te studeren, maar over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken, kunnen financiëel ten laste genomen worden door een garant. Hiervoor wordt dit formulier ingevuld.

Wat is de geldigheidstermijn?

De garant gaat deze verbintenis aan voor een periode van

  • het academiejaar
  • of de opleidingscyclus (bachelor, master, doctoraat, specialisatie of mobiliteitsprogramma)
  • of de 12 maanden in het kader van de zoektocht naar werk of het opstarten van een zelfstandige activiteit na afloop van de studies (het zogenaamde 'zoekjaar') 
Extra informatie