Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 38

Wat is de naam van dit document?

  • Bevel tot terugbrenging
  • Bijlage 38

Wie krijgt een bijlage 38?

Een meerderjarige persoon, bijvoorbeeld de voogd die door de Dienst Voogdij toegewezen werd, krijgt met dit document het bevel om een niet-begeleide minderjarige terug te brengen naar de plaats waar hij vandaan komt.

Wat is de geldigheidstermijn?

Deze beslissing houdt in dat de niet-begeleide minderjarige binnen de 30 dagen wordt teruggebracht.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen het bevel tot terugbrenging kan je binnen de 30 dagen na de betekening ervan een beroep tot nietigverklaring en vordering tot schorsing, al dan niet in dringende noodzakelijkheid, indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie