Hoe ziet het document eruit?

Bekijk bijlage 3bis

Wat is de naam van het document?

  • Verbintenis tot tenlasteneming
  • Bijlage 3bis

Waarvoor wordt een bijlage 3bis gebruikt?

Als je als derdelander naar België wil komen in het kader van kort verblijf, maar over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, dan kan je financieel ten laste genomen worden door een garant. Daarvoor wordt de bijlage 3bis ingevuld.

Wat is de geldigheidstermijn?

De bijlage 3bis is 6 maanden geldig. Binnen die termijn moet je naar België (of het Schengengebied) komen. Voor de garant loopt de tenlasteneming voor een periode van 3 maanden of voor de periode van de geldigheidsduur van je visum. Als je binnen die periode niet terugkeert naar je land, dan blijft de garant 2 jaar financieel verantwoordelijk.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Je kan een beroep tot nietigverklaring en beroep tot schorsing bij de Raad van State indienen binnen 30 dagen na datum van afgifte van de beslissing tot verwerping van de tenlasteneming.

De datum van officiële afgifte van beslissing tot verwerping van tenlasteneming staat vermeld in de begeleidende weigeringsbrief die soms wordt afgegeven aan een kandidaat-tenlastenemer.

Extra informatie