Deze regels gelden voor verschillende verblijfsaanvragen, verblijfsstatuten, of verblijfsbeslissingen:

 • Retributie voor verblijfsaanvraag

  Voor bepaalde soorten verblijfsaanvragen moet een retributie (een bijdrage in de administratieve kost) betaald worden.

 • Integratievoorwaarde voor verblijfsrecht

  Integratie als voorwaarde voor verlenging en behoud van verblijf

 • Hoorrecht

  Het hoorrecht, dat een algemeen rechtsbeginsel is, is gedeeltelijk verankerd in de Verblijfswet.

 • Motivering

  Verblijfsbeslissingen moeten, zoals alle administratieve beslissingen, uitdrukkelijk gemotiveerd zijn - behalve als dat niet kan omwille van staatsveiligheid.