Je kan een verblijfsrecht krijgen als je wil werken als werknemer. Je moet voldoen aan de voorwaarden om te mogen werken.

Je krijgt dan een verblijfsrecht als arbeidsmigrant. Dat wil zeggen dat je naar België komt met het doel om er te werken. Je start de procedure in principe op vanuit het buitenland via je werkgever. Ajs je een wettig kort of lang verblijf hebt in België, dan kan je in België een omzetting vragen naar het verblijfsrecht als arbeidsmigrant. Dat heet statuutswijziging.

Om een verblijf als arbeidsmigrant te bekomen moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen:

 • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
 • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

In sommige gevallen ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Daarnaast kan je ook Europese blauwe kaart als hooggeschoolde werknemer aanvragen.

 • Hoe verloopt de procedure voor een werknemer-arbeidsmigrant?

  Als arbeidsmigrant moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart hebben of vrijgesteld zijn van de gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Hiermee vraag je het juiste visum aan en verblijfsrecht aan.

 • Verblijfsrecht als werknemer-arbeidsmigrant

  Met een gecombineerde vergunning krijg je een tijdelijk verblijfsrecht, namelijk een elektronische A kaart. Na enkele jaren kan je onder bepaalde voorwaarden een elektronische B kaart krijgen. Met een (vrijstelling van) arbeidskaart valt je verblijf onder kort verblijf.

 • Grensarbeider

  Je werkt in België, maar je woont in een buurland.

 • Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

  De Europese blauwe kaart (elektronische H kaart) is een verblijfskaart én arbeidskaart voor hoogopgeleide derdelanders die in een EU-lidstaat willen komen verblijven en werken.

Extra informatie