Een erkenning als vluchteling heeft meer voordelen dan een definitieve regularisatie.

Als erkend vluchteling heb je een aantal praktische voordelen die je niet hebt als vreemdeling met een definitieve regularisatie. Je hebt ook een betere sociale rechtspositie.

 

Gezinshereniging verloopt soepeler

Als vreemdeling met definitieve regularisatie heb je grotendeels dezelfde rechten op gezinshereniging als een erkende vluchteling. Beiden mogen hun echtgenoot of partner en minderjarige kinderen ten laste laten overkomen. Maar een erkende vluchteling is tijdens het eerste jaar na de erkenning als vluchteling vrijgesteld van verschillende voorwaarden, zoals bestaansmiddelen, huisvesting, ziekteverzekering, en wachttijd. 

Daarnaast is de praktijk van DVZ voor gezinshereniging met erkende vluchtelingen ook soepeler voor wat betreft bewijsstukken en behandelingstermijn. De behandeling is sneller. DVZ stelt minder strikte eisen voor de bewijsstukken uit het land van herkomst. 

Minder rompslomp voor akten burgerlijke stand

Als vluchteling geeft het CGVS je getuigschriften van burgerlijke stand, bijvoorbeeld akte van geboorte, huwelijksakte en echtscheidingsakte. Je mag geen beroep meer doen op je herkomstland.

Vreemdelingen met definitieve regularisatie kunnen geen beroep doen op het CGVS. Zij hebben dikwijls ernstige problemen om diezelfde documenten uit het herkomstland te krijgen en om ze te laten legaliseren.

Reizen gaat gemakkelijker

Als erkend vluchteling mag je je niet tot je eigen ambassade wenden. Je krijgt een blauw vluchtelingenpaspoort van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat paspoort geeft recht op bijstand bij problemen in het buitenland.

Als vreemdeling met een definitieve regularisatie moet je bij je nationale ambassade langs voor een internationaal paspoort. Als je kan bewijzen dat je onmogelijk een nationaal paspoort kan krijgen, kan je tijdelijk een rode reispas krijgen. Je hebt geen recht op bijstand. Zelfs met een Belgische rode reispas.

Meer sociale rechten

Als erkend vluchteling krijg je dezelfde sociale zekerheidsuitkeringen als een Belg. Vreemdelingen met definitieve regularisatie hebben niet volledig dezelfde rechten.

Als erkend vluchteling kan je in het buitenland gepresteerde arbeid inbrengen voor een recht op werkloosheidsuitkering. Als vreemdeling met definitieve regularisatie kan je dit niet.

Als erkend vluchteling kan je een Belgisch pensioen overal ter wereld laten uitkeren. Eens gepensioneerd kan je nog steeds emigreren zonder inkomensverlies. Als vreemdeling met definitieve regularisatie kan je dit niet.

Vreemdelingen met definitieve regularisatie komen niet in aanmerking voor:

  • een wachtuitkering
  • de gewaarborgde gezinsbijslag (tenzij na 5 jaar verblijf)
  • een gehandicaptenuitkering. Behalve de Vlaamse tegemoetkomingen na 5 jaar verblijf, niet de federale uitkering.
  • de inkomensgarantie ouderen. Tenzij ze zelf in België pensioenrechten hebben opgebouwd door te werken.
  • maatschappelijke integratie, zijnde leefloon en tewerkstelling

Als erkend vluchteling heb je die rechten wel, zoals Belgen.

Recht op tewerkstelling door OCMW

Zowel een definitief geregulariseerde vreemdeling als een erkende vluchteling komt in aanmerking voor tewerkstelling door een OCMW (artikel 60 OCMW-wet van 8 juli 1976).

In tegenstelling tot een geregulariseerde vreemdeling, heeft een erkende vluchteling echter ook recht op maatschappelijke integratie, en dat houdt een afdwingbaar recht op tewerkstelling van het OCMW in (wet van 26 mei 2002). 

Zowel een erkende vluchteling als een vreemdeling met definitieve regularisatie zijn vrijgesteld van arbeidskaart of beroepskaart. Zij hebben dus toegang tot de arbeidsmarkt.

Ook het aanbod van VDAB staat in gelijke mate voor hen open. Zij komen allebei in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen.

Internationaal privaatrecht

Het personeel statuut van een erkende vluchteling valt onder het Belgisch recht. Als erkend vluchteling kan je dus je juridische situatie regelen, zonder rekening te moeten houden met je eigen nationale rechtssysteem. Vaak gaat het om een situatie in het personen- en familierecht: bijvoorbeeld een huwelijk, echtscheiding of onderhoudsuitkeringen.

Dat is niet het geval voor vreemdelingen met definitieve regularisatie.

Extra informatie