Achtergrond wetswijziging

Op 22 maart 2018 trad een groot aantal wetswijzigingen van de Verblijfswet in werking. Deze werden ingevoerd door twee wetten:

 • De wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
 • De wet van 17 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Deze wetswijzigingen beogen een omzetting van de Procedurerichtlijn (Europese richtlijn 2013/32/EU) en de Opvangrichtlijn (Europese richtlijn 2013/33/EU). Ook een aantal bepalingen uit de Terugkeerrichtlijn (Europese richtlijn 2008/115/EG) en de Kwalificatierichtlijn (Europese richtlijn 2011/95/EU) zijn omgezet.

Volgende uitvoeringsbesluiten worden nog verwacht:

 • koninklijk besluit (KB) over alternatieven voor detentie
 • KB over de privacyaspecten in het kader van de asielprocedure

Deze wetswijzigingen zorgen voor belangrijke wijzigingen op vlak van terminologie en procedurele aspecten zoals beroepstermijnen. Er worden ook enkele nieuwe concepten ingevoerd, zoals 'veilig derde land'. In het kader van detentie wordt bijvoorbeeld 'het risico op onderduiken' gedefinieerd.

Nieuwe terminologie

De wetswijzigingen nemen de terminologie over van de Europese richtlijnen. Volgende begrippen wijzigen:

 • asielaanvraag -> verzoek om internationale bescherming 
 • asielzoeker -> verzoeker om internationale bescherming 
 • meervoudige asielaanvraag -> volgend verzoek om internationale bescherming

Opgelet!  

tweede asielaanvraag -> eerste volgend verzoek om internationale bescherming

derde asielaanvraag -> tweede volgend verzoek om internationale bescherming of nieuw volgend verzoek

 • niet-inoverwegingname -> niet-ontvankelijk
 • inoverwegingname -> ontvankelijk
 • gehoor bij het CGVS -> persoonlijk onderhoud

Deze gewijzigde terminologie is nog niet aangepast op alle pagina's van vreemdelingenrecht.be.

 

Extra informatie

 • Deze teksten zijn aangeleverd door juristen vanHome
 • Juridische Helpdesk (toets 2 - asielrecht wordt beantwoord door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen)