Als verzoeker om internationale bescherming kan je een pro-Deoadvocaat aanvragen om je tijdens de asielprocedure bij te staan. 

Om gebruik te maken van het recht op een pro-Deoadvocaat moet je bewijzen dat je verzoeker om internationale bescherming bent. Bijvoorbeeld met een bijlage 26 of een attest van opvangplaats. Als er later elementen zijn die aantonen dat je wel inkomsten hebt, dan wordt het voordeel dat je hebt genoten via het pro Deo recht gedeeltelijk of volledig op jou verhaald.

Je kan als verzoeker om internationale bescherming ook rechtsbijstand bekomen. Dat is een vermindering van de procedurekosten. 

Lees meer over pro Deo en rechtsbijstand. 

Extra informatie