Je kan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een annulatieberoep of een schorsingsberoep instellen tegen een weigering of intrekking van verblijf en tegen een uitwijzingsbeslissing.

Na een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in je nadeel, kan je nog een cassatieberoep indienen bij de Raad van State.

Extra informatie