Bij principiële kwesties kan het nodig zijn dat een internationaal of supranationaal gerechtshof, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Hof van Justitie van de Europese Unie, zich over de zaak buigt.

Extra informatie