Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een pro-Deoadvocaat wanneer je beroep wil instellen.

Om te weten of je in aanmerking komt, neem je best contact op met het Bureau voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk arrondissement van je verblijfsplaats. Je kan je ook rechtstreeks tot een advocaat wenden. De advocaat neemt dan zelf contact op met het Bureau voor Juridische Bijstand en vraagt om hem als pro-Deoadvocaat aan te stellen.

Ten aanzien van vreemdelingen geldt er een vermoeden van onvermogen. Dit vermoeden kan weerlegd worden.

Je kan als vreemdeling ook rechtsbijstand bekomen. Dat is een vermindering van procedurekosten. Zo kan je voor de procedure bij de RvV een vrijstelling van rolrechten krijgen.

Extra informatie