Als vreemdeling kan je aangehouden en opgesloten worden.

Detentie van een vreemdeling kan alleen met het oog op een doeltreffende verwijdering van de opgesloten persoon. Als je niet verwijderd kan worden, omdat er bijv. geen bevel om het grondgebied te verlaten tegen jou bestaat, dan mag je dus niet opgesloten worden.

De detentie van vreemdelingen is een mogelijkheid, geen verplichting.