Je hebt een recht op vestiging als alle volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • je hebt een onbeperkt verblijfsrecht 
  • je hebt gedurende vijf jaar ononderbroken en regelmatig in België verbleven
  • je staat niet gesignaleerd in het SIS of in de Algemene Nationale Gegevensbank voor weigering van toegang en verblijf
  • je wordt niet geacht de internationale betrekkingen van België of een ander Schengenland te kunnen schaden
  • je wordt niet geacht de openbare rust, openbare orde of nationale veiligheid te kunnen schaden

Korte afwezigheden onderbreken je verblijf niet, op voorwaarde dat je je hoofdbelangen in België behoudt.

Een verblijf gedekt door een aankomstverklaring of attest van immatriculatie is een 'regelmatig' verblijf.

 

 

Extra informatie