Via gezinshereniging kan je soms een verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België. 

Gezinshereniging roept heel wat vragen op:

 • Wat zijn de voorwaarden? 
 • Welke documenten moet je voorleggen? 
 • Hoe aanvragen? In het buitenland? Of ook in België? 
 • Welk verblijfsrecht heb je? Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Beperkt of onbeperkt in de tijd?

Het antwoord hangt af van jouw nationaliteit en die van je gezinslid in België, en van je familieband. 

Heb je nog geen familie in België, maar wil je huwen of wettelijk samenwonen in België? Ook dan kan je een verblijfrecht aanvragen.

Kies jouw situatie:

 • Je bent familielid van een Belg

  Je koos voor 'Je bent familielid van een Belg'. Kies opnieuw jouw situatie.

 • Je bent familielid van een Unieburger

  Een Unieburger is een onderdaan van een EU-land. Ben je onderdaan van een ander land? Dan ben je een derdelander. Onderdanen van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein volgen dezelfde verblijfsregels als Unieburgers.

 • Je bent familielid van een derdelander

  Ben je onderdaan van een ander land dan een EU-land, IJsland, Noorwegen, of Liechtenstein? Dan ben je een derdelander.

 • Je wil huwen in België

  Hoe sluit je een huwelijk af? Wat is een visum met het oog op huwelijk? Wat is een schijnhuwelijk, hoe wordt dat gecontroleerd en wat zijn de gevolgen daarvan?

 • Je wil wettelijk samenwonen in België

  Hoe sluit je een wettelijke samenwoning af? Wat is een visum met het oog op het afsluiten van een  wettelijke samenwoning? Wat is een schijnwettelijke samenwoning, hoe wordt dat gecontroleerd en wat zijn de gevolgen daarvan?

 • Je wil een kind erkennen in België

  Hoe erken je een kind in België? Welke documenten heb je nodig? Wat is een frauduleuze erkenning, hoe wordt dit gecontroleerd en wat zijn de gevolgen ervan?

 • Wanneer ben je 'ten laste'?

  Soms kan je alleen naar België komen via gezinshereniging als je ‘ten laste’ bent van de Belg of Unieburger die je komt vervoegen.  

Extra informatie