Heb je geen recht op verblijf in België, dan kan je soms toch naar hier komen met een humanitair visum. Je krijgt dan een visum van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), op basis van humanitaire overwegingen. Het humanitair visum is een gunst, geen recht. De DVZ beoordeelt elke aanvraag op individuele basis.

Extra informatie