Unieburger

Als je als Unieburger langer dan 3 maanden in België wil verblijven, dan moet je bij de gemeente een verklaring van inschrijving indienen. Je moet dat doen binnen 3 maanden na je binnenkomst. Anders kan je een geldboete van 200 euro oplopen. Ook na het verstrijken van de termijn van 3 maanden blijft het mogelijk om een verklaring van inschrijving in te dienen.    

Familielid van een Unieburger of van een Belg

Als je als familielid van een Unieburger of een Belg langer dan 3 maanden in België wil verblijven, dan moet je een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Je moet dat doen binnen 3 maanden na binnenkomst. Anders kan je een geldboete van 200 euro oplopen. Ook na het verstrijken van de termijn van 3 maanden blijft het mogelijk om een verblijfsrecht van meer dan drie maanden aan te vragen.     

Derdelander

Als je langer dan 3 maanden in België wil verblijven, dan kan je in sommige gevallen een statuutswijziging aanvragen. Je doet de aanvraag bij de gemeente.

Als familielid van een Belg of van een Unieburger heb je onder bepaalde voorwaarden recht op gezinshereniging. Ook als familielid van een derdelander kan je onder bepaalde voorwaarden een recht hebben op gezinshereniging. 

Onder bepaalde voorwaarden kan je je statuut wijzigen naar arbeidsmigrant of student.

Extra informatie