Als derdelander kan je onder bepaalde voorwaarden de status van ‘langdurig ingezetene’ aanvragen. De EU voerde de status in 2003 in met richtlijn 2003/109/EG.

Eenmaal je de status van langdurig ingezetene bekomen hebt in een lidstaat van de EU, kan je een verblijfsrecht aanvragen in een tweede, andere EU-lidstaat. Bijvoorbeeld: als langdurig ingezetene in Spanje kan je een verblijfsrecht aanvragen in een tweede lidstaat, zoals België, of omgekeerd.

Verwar de ‘status’ van langdurig ingezetene in België niet met je ‘verblijfsrecht’ in België. Je kan de status voorstellen als een surplus dat je aan je verblijfsrecht toevoegt als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Kies hier jouw situatie:

Extra informatie