Een medische regularisatie (9ter) kan je aanvragen als je ernstig ziek bent. Of als de behandeling die je nodig hebt, niet beschikbaar of toegankelijk is in je herkomstland.

De wettelijke basis van de medische regularisatie (9ter) vind je in artikel 9ter Verblijfswet. Artikel 9ter is geïnspireerd op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Een medische regularisatie (9ter) vraag je aan als je een lang verblijf in België wil. Een lang verblijf is meer dan 3 maanden.

Kan je België tijdelijk niet verlaten door een kortstondige ziekte? Dan vraag je best een verlenging van je kort verblijf aan. Of een verlenging van je bevel om het grondgebied te verlaten.

Extra informatie