Informatie over je herkomstland is van belang voor deze vragen:

  •     Is de vereiste medische zorg beschikbaar en toegankelijk in je land van herkomst?
  •     Kan je terugkeren naar je herkomstland?

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) en de Raad van State (RvS) spraken zich uit over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. En over de bronnen die de DVZ daarvoor moet hanteren. 

 

Extra informatie