Als DVZ je 9ter-aanvraag ontvankelijk verklaart, dan heb je een wettig verblijf. Je krijgt een attest van immatriculatie. 

Je krijgt een nieuw attest van immatriculatie na de vernietiging van een beslissing tot ongegrondheid in een beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Als DVZ je ontvankelijke 9ter-aanvraag gegrond verklaart, dan heb je een tijdelijk en voorwaardelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische A kaart.

Na 5 jaar heb je een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische B kaart.

Extra informatie