Wanneer we  op deze pagina’s over niet-begeleide minderjarigen (NBM) spreken, bedoelen we zowel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) als niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM).

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER): dit zijn de landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Niet-begeleide Europese minderjarigen zijn onderdaan van een land van de EER.

Extra informatie