Andere verblijfsprocedures

Niet-begeleide minderjarigen hebben nood aan extra bescherming. Daarom bestaat er voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) een bijzondere verblijfsprocedure. Naast deze bijzondere verblijfsprocedure, kan je er als niet-begeleide minderjarige (NBM) ook voor kiezen om een of meerdere andere verblijfsprocedures te volgen: asiel, slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel, humanitaire of medische regularisatie, of een verblijf als Unieburger:

Het is belangrijk dat je de de bijzondere verblijfsprocedure zo snel mogelijk opstart. Omdat het lang kan duren om een duurzame oplossing te bepalen. Zelfs als jouw duurzame oplossing bestaat uit een verder verblijf in België, krijg je de eerste drie jaar maar een tijdelijk verblijfsrecht (A kaart). Pas na 3 jaar wordt je verblijfsrecht definitief (B kaart). 

Specifieke waarborgen voor NBM

In sommige procedures bestaan er specifieke waarborgen die gelden voor niet-begeleide minderjarigen (NBM). Als NBM heb je immers nood aan extra bescherming. Dat is zo in een asielprocedure of een procedure slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel. 

Je vraagt asiel aan

Je kan zelf een aanvraag voor asiel indienen. De tussenkomst van je voogd is daarvoor niet nodig. Zelfs als je nog niet als NBM geïdentificeerd werd door de dienst Voogdij, kan je al een asielaanvraag indienen.

Je volgt de gewone asielprocedure, maar:

  • als je gezinslid of familielid legaal in een andere Dublinstaat verblijft, dan is die staat verantwoordelijk voor de behandeling van je asielaanvraag en worden de gewone Dublincriteria niet toegepast.
  • de asielinstanties houden bij het afnemen van interviews rekening met het feit dat je minderjarig bent: Interviews worden afgenomen door personeelsleden die getraind zijn in het omgaan met kinderen. De asielinstanties moeten de voogd, die door de dienst Voogdij werd toegekend, steeds toestaan het gehoor bij te wonen. Een speciaal bureau minderjarigen onder directie Asiel volgt de asieldossiers van deze kinderen en jongeren op binnen DVZ, tot aan het einde van de procedure. Dus vanaf de inschrijving, het verhoor, de beslissing, de plaatsing met akkoord van dispatching en de administratieve opvolging.

Je bent slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel

Je kan als NBM het statuut van slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel aanvragen. Je volgt dezelfde procedure als meerderjarige slachtoffers. Je krijgt wel onmiddellijk een attest van immatriculatie (AI). 

 

Extra informatie