Je reist binnen de Schengenzone

De Schengenzone bestaat uit 26 landen:

  • 22 EU-landen : België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden
  • IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
  • Zwitserland 

Binnen de Schengenzone zijn de grenscontroles afgeschaft. Als Unieburger met een verblijfsrecht in België kan je gedurende een periode van maximum drie maanden naar een ander Schengenland reizen zonder dat je in principe een paspoort of identiteitskaart nodig hebt. 

Indien dat nodig is voor de openbare orde of de nationale veiligheid mag een Schengenland aan de binnengrenzen gedurende een beperkte periode toch controles uitvoeren. Bijvoorbeeld bij grote sportmanifestaties.

Een Schengenland kan wel eisen dat personen zich op hun grondgebied om andere redenen kunnen identificeren. Het is dus wel aan te raden steeds een geldig paspoort of identiteitskaart bij je te hebben.

Je reist naar Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Bulgarije, Kroatië en Roemenië

In deze EU-landen zijn de Schengenregels niet (volledig) van toepassing.

Als Unieburger met een verblijfsrecht in België kan je gedurende een periode van maximum drie maanden naar één van deze landen reizen. Je moet wel je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Je bent dus best in het bezit van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Wanneer je geen geldige identiteitskaart of paspoort kan voorleggen, zal je verblijfsrecht toch niet geweigerd kunnen worden als je je nationaliteit ondubbelzinnig kan aantonen met andere middelen (bijvoorbeeld je rijbewijs).  

Je reist naar een derdeland

Ga je als Unieburger met een verblijfsrecht in België naar een land buiten de EU, dan zal je steeds een geldig paspoort en visum voor dat land moeten hebben. Tenzij je op basis van je nationaliteit vrijgesteld bent van visumplicht.

Een paspoort vraag je aan bij de ambassade van je herkomstland. Een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. De adressen van de buitenlandse ambassades in België vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Om na je reis België terug binnen te komen, moet je je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Je bent dus best in het bezit van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van je herkomstland. Kan je geen geldige identiteitskaart of paspoort voorleggen maar kan je je nationaliteit met andere middelen aantonen (bijvoorbeeld met je rijbewijs), dan zal je geen toegang geweigerd kunnen worden.

Extra informatie